Przed wojną żłobek prowadziły w domu Kowerskich franciszkanki, pracowały one również w otwartym w 1945 państwowym żłobku (1947 - 41 niemowląt). W czasie okupacji po patronatem RGO pracowała wychowawczyni niemowląt Katarzyna Martynowska (ul. Jasna). 12 VI 1945 ogłoszono otwarcie żłobka dla dzieci pracujących kobiet. 14 II 1953  otwarto żłobek przy ul. Orlicz-Dreszera 14 (30 miejsc, po wyprowadzce PCK - 40 (1965 - 48 dzieci), kierowała nim m.in. M. Drozdowa, 1960 - 16 prac.), zlikwidowany w 1992.
W 1 IV 1973 otwarto żłobek nr 2 przy ul. Peowiaków 6, na 60 dzieci, w 1984 - 103 i 27 prac. (czynny do 1991). W 1978 otwarto żłobek nr 3 (ul. Kamienna 4), jedyny dzisiaj istniejący. Miejsca: 1958 - 40, 1964 - 40 (dzieci 65), 1975 - 140, 1985 - 215 (3 żłobki), 1989 - 336 dzieci (3), 1991 - 247 dzieci (2 żłobki), 1995 - 75 (116 dzieci).