W VI 1927 z inicjatywy oddz. strzeleckiego por. rez. Zelewski założył Klub Wioślarski (prezes Zubowicz, sekretarz Siwiłło, gospodarz  Michałkiewicz). W VII 1931 własnoręcznie zbudowanymi kajakami odbyli wakacyjny rejs z Zamościa do Gdańska: Henryk Gerłowski i Bogusław Domaniewski (nauczyciel i uczeń gimnazjum). W 1933 powstał  w gimnazjalnej "stoczni" jacht motorowy "Hetman Zamoyski" (proj. B. Domaniewski). Tego roku, po przewiezieniu do Gródka nad Bugiem (koleją, od Hrubieszowa wozem konnym), 23 VII rozpoczął rejs do Gdańska (kpt. Stanisław Zajlich - nauczyciel), zakończony po 140 km w  Brześciu (80 mielizn). Później używany na stawie parkowym. Zajlich zorganizował też uczniowski Pluton Morski. Szkolne koło LMiK miało w 1939 łódź żeglarsko-wiosłową "Zamościankę" i 8 kajaków. Zawody żeglarskie z okazji Dni Morza zorganizowano w 1937.
W l. 70. powstał harcerski "Viking" (prezes Zbigniew Litwajtis) z 10 żaglówkami (m.in. Finny), który w 1984 zrezygnował z działalności żeglarskiej. W 1986 powstał - osobne hasło - Yacht-Club Zamojski.
Od pocz. l. 80. w Zamościu buduje żaglówki i jachty Jacek Szeremeta, zademonstrował na zamojskich targach (2002) niewielką (dł. 5 m, szer. 2,3 m, 4 koje), jednostką morską (do 20 mil od brzegu).


 * W gimnazjalnym rejsie do Brześcia (1933) obok kapitana, bosmana p. Witolda, uczestniczyli  uczniowie, znani tylko z pseudonimów: "Korab", "Semel", "Cynik", "Kuba", "Igor" i "Em".