Miasto na Ukrainie (obwód lwowski, 15 tys. mieszk.), powstało 1597, z renesansowymi świątyniami, kamienicami, murami obronnymi. W 1994 podpisano umowę partnerską między miastami, był tam w 1995 i 2004 nasz prezydent, a tamtejszy mer kilkakrotnie u nas, m.in. na sesji PTTK Związki kulturowe Zamościa z Żółkwią (1996), w Żółkwi zaprezentowano zamojską wystawę.