Był studentem Akademii Zamojskiej, otrzymał na niej stopnie doktorskie. Wykładał w 1757-75, ostatnio na katedrze prawa. Był dziekanem i kwestorem Akademii; zamojskim i chełmskim kanonikiem, następnie oficjałem chełmskim. W 1792-1805 był ostatnim sufraganem w dziejach diecezji chełmskiej (nominacji nigdy, mimo starań, nie potwierdziła Stolica Apostolska), używał wtedy nazwiska Żłoba Czerczyński. Pełnił też funkcję asesora Trybunału Zamojskiego.