W przeszłości bagnisto-łąkowe tereny, ze źródełkami i strumykami, rozciągające się na płd. skraju miasta (od Mokrego do  drogi na Pniówek). Na przełomie XVIII/XIX w. występował tam olchowy las w wierzchowinie stawu (Zalew Wielki), wysepki, a w 1923 grunta rządowe - Krze olszyny, tarniny, dalej czeremchy i olszyny (wokół łąki). W 1935 centralną część zalesili harcerze (powstał Lasek Żdanowski), którzy w l. 60. mieli tam harcówkę (miejsce alertów). Później w tym miejscu powstał dom dziecka.
Po wojnie tereny te (za zalewem do granic miasta) popularnie zwano też "Żdankami" (Las Komunalny). Jest tam m.in. na płd.-zach. od Zamczyska (ponad 0,5 km), naturalnie zadrzewiony teren identyfikowany z tzw. Zwierzyńczykiem.