Pochodził z Gór Wysokich (Sandomierskie). Początkowo pracował jako urzędnik, a od l. 20. był właścicielem browaru. W 1918 został radnym miejskim, działał w zarządzie Kasy Centralnej, kandydował do Sejmu w 1921 i 1930 (z listy narodowej). Był prezesem Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich (1930) i długoletnim prezesem Akcji Katolickiej w Zamościu, działaczem Macierzy Szkolnej, Stow. Młodzieży Polskiej a także Sodalicji Mariańskiej Inteligencji Męskiej w Zamościu. Zm. po 10-miesięcznej ciężkiej chorobie. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).