Ur. w Jaworowie (woj. lwowskie). Ukończył tam szkołę przemysłową, w 1938 Szkołę Przemysłu Artystycznego, następnie krakowską ASP (dyplom 1955). Po wojnie w Dąbrowie Tarnowskiej, w 1955-61 uczył rysunku w zamojskim PLSP. Później pracował w Łańcucie jako konserwator dzieł sztuki, w rzeszowskim teatrze (prace modelarskie), następnie w Krakowie. Autor obrazu Na budowie kombinatu (1951). Amatorsko wykonywał mandoliny, gitary, ramy.