Ur. w Zamościu, mgr socjologii (KUL). Zawodowo przez 20 lat związany z telekomunikacją, później z energią odnawialną. Radny m. Zamościa trzech kadencji, z KWW M. Zamoyskiego (2010, 2014) i PO (2018). Za pierwszym razem 12-ty na liście - z największą liczbą głosów i drugi najmłodszy w Radzie, za trzecim z drugą liczbą głosów w mieście (890). Jeden z najczynniejszych jej członków, przewodniczył komisjom zdrowia i rewizyjnej. W wyborach do Sejmu w 2019 uczestniczył jako kandydat KO (4811, najwięcej z kandydatów Zamościan wśród wyborców z Zamościa, 2876).
Społecznik, angażujący się we wsparcie materialne, czy bezpośrednio fizyczne (seniorzy, zbiorki, maseczki i przyłbice w pandemii, pomoc uchodźcom, WOŚP). Ściśle związany działalnością z zamojskim wolontariatem („Zamojskie Anioły”). W 2024 został prezydentem m. Zamościa z największą kiedykolwiek liczbą głosów (13.229) i procentem głosujących (64,78). Pasjonat turystyki górskiej. 


  * Tylko progres, głosy: 146 (2010), 257 (2014), 890 (2018), 2876 (2019), 8698 (2024, I), 13229 (2024, II)