Powstała 1 IX 1963 (ul. Żdanowska 1), do 1988 opuściło ją 1924 mechaników samochodowych (79 z tytułem technika). Zlikwidowana w 1998 jako nieopłacalna dla PKS (ostatni dyr. Mieczysław Wasiołek). W ostatnim roku liczyła 234  uczniów i 9 prac.), następnego roku 155 kontynuowało naukę w Zespole Szkół Mechanicznych.

1