Ur. w Dąbrowie Górniczej, pracował w bieda-szybach, od 1938 w gimnazjum górniczym, w czasie okupacji nieudanie uciekał z robót przymusowych, po wojnie pracował w hucie, związany najpierw z PPS i ZMP (przew. ZP w Katowicach, instruktor ZG). Od 1955 na Lubelszczyźnie, w stanął 1959 na czele PZPR w Puławach, w 1968-70 I Sekretarz KP PZPR w Zamościu, odszedł do Lublina. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II kl. (1966),

* Bardzo był miastu i przewodniczącemu PMRN Zgnilcowi nieprzychylny (A. Albigowski, "Tygodnik Zamojski" 1995 nr 9)