W 1960 z 12.470 zatrudnionych - 4415 stanowiły kobiety. W przemyśle pracowało 3480 osób. Stan na 1 XII 1961, w tym kobiety. Zestawienie nie obejmuje urzędów, szkół  wojska, milicji oraz organizacji politycznych. W tym czasie z poza miasta dojeżdżało 8% zatrudnionych.
Zakłady Mięsne         1296  395
 PKP          630  35
 PKS O/Zamość         461  21
 Zamojskie Fabryki Mebli (tylko Zamość)  440  105
 PSS "Robotnik"  388  226
 Spółdzielnia "Rozwój" 354  169
 Zakład Energetyczny (tylko Zamość)         299  51
 Powiat. Związek Gminnych Spółdzielni "SCh"        292  50
 Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie         225  115
 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego         212  14
 Miejski Handel Detaliczny         212  153
 Spółdzielnia "Wzór"         203  174
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         201  54
 Zakłady Młynarskie         198  30
 Zamojskie Zakłady Przemysłu Terenowego         198  30
 LPBT         181  11
 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane         171  7
 Spółdzielnia "Autonaprawa"  156  5
 Chłodnia Składowa  146  43
 Powiat. Wielob. Spółdz. Pracy Usług Rzemieślniczych  135  21
 Spółdzielnia "Beton"  134  7
 Zamojski Zakłady Przem. Teren. Materiałów Budowlanych         133  33
 Lub. Przedsięb. Budownictwa Wiejskiego  130  1
 Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska                 129  53
 Przedsięb. Gosp. Zwierzętami Rzeźnymi  123  36
 Gminna Spółdzielnia Zamość         109  29
 Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny         108  46
 Samodz. Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego        92  6
 Spółdzielnia Budowa?      92  4
 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych        83  16
 WPHS Hurtownia (tylko Zamość)         82  37
 Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy  81  3
 SP Budynków Mieszkalnych, Prefabrykatów i Dozoru Mienia  79  3
 Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny  74  17
 Rejonowe Zakłady Zbożowe PZZ  73  19
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych         73  21
 WZO Przemysłu Terenowego "Dom Mody"         73  16
 Zamojskie Klinkiernie Drogowe  68  9
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska         65  26
 Rejon. Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne  52  10
 Rzem. Spółdzielnia Pracy Branży Włókienniczej "Odzież"         52  25
 Lubelski Zarząd Aptek         52  47
 WPHAGD "Arged"  47  22
 Browar  46  4
 "Ruch" O/Rejonowy   39  11
 Powiatowy Zakład Weterynarii  36  10
 Spółdzielnia Pracy "Higiena"         35  11
 Spółdzielnia Pracy Transp. Spedycyjna "Transped"  34  1
 Spółdzielnia Pracy Kominiarska  33  3
 Straż Pożarna  32  -
 Wojew. Przedsiębiorstwo Zaopatrz. Podróżnych - zakład     29  2
 LWPT Przedsiębiorstwo Uprawy Tytoniu        28  4
 Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego     26  -
 PP "Targowiska"     24  6
 LCMB Baza Materiałowa   24  5

W 1961