Był domowego chowania, wyznania kalwińskiego, ojcem założyciela Zamościa, "panem na Skokówce", odziedziczonej w 1535 po ojcu Feliksie. Miał bogatą praktykę wojskową (m.in. w oblężeniu Chocimia, wyprawa inflancka). Pełnił też urząd starosty bełskiego i zamechskiego, w 1552-66 był rotmistrzem własnej chorągwi (kilkanaście koni). Chwalił go hetman - z całego wojska najdowodniejszy). Za zasługi wojenne w 1564 mianowany hetmanem nadwornym. Epigramat poświęcił mu Mikołaj Rej. Jego dom wg tradycji stał w miejscu późniejszego seminarium (ob. rektorat WSZiA).


 * Z listu Barbary do syna Tomasza Zamoyskiego (1608) - wiedz, że ociec ojca twego w małych majętnościach odumarł.