Mineralizowana woda stołowa magnezowo-wapniowa od 1999 produkowana przez  WUSI, pozyskiwaną nowoczesnymi technologiami z pokładów wapiennych poniżej 50 m z odwiertu w rejonie ul. Kilińskiego. W rankingu "Wprost" w 2005 zajęła IV m., wyprzedziła m.in. "Nałęczowiankę" i "Cisowiankę" (zwyciężyła "Muszynianka", pierwsze trzy oraz 5 i 6-ta z Beskidu Sądeckiego). Od 2008 w handlu znajduje się także woda "Zamościanka" średniomineralizowana, rekomendowana przez PT Magnezjologiczne, wydobywana i butelkowana w Zamościu przez I Kresowe PPU-H (ul. Kilińskiego).


 * Zamościanka posiadała b. dużą zawartość magnezu (100 mg na litr, najwięcej Muszynianka 182), średnią (wapnia (200, najwięcej Kryniczanka 548), praktycznie bez sodu (4, najwięcej Krystynka 950), mało chlorku (50, najwięcej Krystynka 1655, i mało wodorowęglanów (386, najwięcej Kryniczanka 2172).