Popularna, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce nazwa miejscowości i obiektów fizjograficznych (od gumna - podwórze w gospodarstwie folwarcznym). W Zamościu używana od XIX w. (akty notarialne) dla terenów w płn.-wsch. części miasta, głównie pól, pomiędzy koszarami, Majdanem i ul. Kilińskiego. Zagumienki wywłaszczono m.in. pod koszary i drogę kolejową, a współcześnie także pod b. zakłady mięsne (wg map z 1938 także na zach od tych zakładów). Można też spotkać się nazwą Uroczysko Zagumienki.


 * Niektóre lokalizacje Zagumienek z akt hipotecznych (płn./płd.):
droga do koszar wojennych przy której figura/droga do cmentarza,
rów przy koszarach/droga do szosy lubelskiej,
?/Wygon,
?/Droga na Majdan,
oraz (1929): (pn.wsch.) Zagumienki /tory kolejowe/ (pd.zach.) cegielnia Jabłońskiego