Jedno z największych wydarzeń w Zamościu dwudziestolecia międzywojennego,, które zaszczycił Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Przybył 17 VII specjalnym pociągiem, wysiadł na dworcu o 8.30. Po mszy św. na lotnisku w Mokrem, m.in. z udziałem 12 generałów i 3 wojewodów, wręczono sztandary 9 pułkom oraz przekazano ufundowany przez ludność powiatu samolot RWD-8 i 7 karabinów maszynowych. Po defiladzie, w której przemaszerowało ok. 20 tys. osób,  Marszałek wyraził uznanie Staroście, oświadczając, że zachowanie ludności było szczere i prawdziwe. W Kolegiacie złożył wieniec w krypcie Hetmana Zamoyskiego. O 13.15 burmistrz wręczył Marszałkowi  dyplom obywatelstwa honorowego Zamościa, który w kilkuminutowym przemówieniu tytułował go prezydentem m. Zamościa. Zwiedził jeszcze ZOO. W koszarach uczestniczył w śniadaniu towarzyskim. Odwiedził z generalicją i wojewodami jeszcze Klemensów i o 18.55 opuścił powiat zamojski.
Oprócz bezpośrednich transmisji PR przygotowało szeroki program audycji o Zamościu i Zamojszczyźnie, łącznie 3 godziny. Wg sprawozdania Starosty, w uroczystościach uczestniczyło 90 tys. osób. Uroczystościom towarzyszyła upalna pogoda (udzielono pomocy w 200 wypadkach porażenia słonecznego).

 


* Marszałek, absolwent krakowskiej ASP, zwiedził wnętrze Kolegiaty, interesując się żywo architekturą i obrazami malarzy włoskich XVII wieku.