Ur. w Zamościu, ukończył tu PLSP i krakowską ASP (pracownia H. Cybisowej), dyplom uzyskując z tkactwa artystycznego. Był dyrektorem PLSP w Supraślu. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się m.in. w USA i Watykanie. Miał wystawę w muzeum w Zamościu - 28 obrazów o tematyce rodzajowej (1964). Wuj Elżbiety Gnyp. Zm. w Białymstoku.