Ur. w Opoczyńskiem. W Zamościu od 1917. Był kierownikiem Hurtowni Współdzielczej w Rynku Wielkim, od 1924 prowadził przy ul. Żeromskiego 9 sklep elektrotechniczny (radia, aparaty fotograficzne, rowery) z oddziałami w Krasnymstawie i Włodzimierzu, a także zakład elektro-techniczno-instalacyjny (w 1939 prowadził prace na lotnisku w Krośnie), przedstawicielstwo "Philipsa" i kolekturę Loterii Państwowej. Przed wojną wraz żoną Anną został też właścicielem renomowanej kawiarni "Europejskiej" oraz cukierni przy ul. Żeromskiego (d. Puszczyńskiego) i pracowni cukierniczej (ul. Kościuszki 8, też inf., że przy Kolegiackiej). Działał w Stowarzyszeniu Kupców Polskich, kandydował do RM.
W czasie wojny część majątku zrabowano bądź zarekwirowano (m.in. 42 radioodbiorniki). Był więźniem Rotundy, w 1942 wyjechał do Warszawy, gdzie miał duże mieszkanie i 1/8 kamienicy, przeżył powstanie, po wojnie wrócił do Zamościa. Mieszkał przy ul. Żeromskiego 20, po wojnie przy ul. Ormiańskiej 16. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (O).


 * W informatorze krajowym z 1933 - "Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny Adam Wolski, ul. Żeromskiego 24".
* Poniósł stratę wykupując losy na 36 tys. zł - z powodu wybuchu wojny losowanie w pierwszych dniach już się nie odbyło, spaleniu uległo 5-pokojowe mieszkanie w Warszawie.