Ur. w Krasnymstawie. Uczeń klasy VII gimnazjum w Zamościu, ochotnik Wojsk Polskich, ułan I-go szwadronu ochotniczego przy dowództwie grupy operacyjnej jazdy... zm. 3 VIII 1920 oddał młode życie za Ojczyznę. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).