Ur. w Zamościu, ukończył podchorążówkę w Równem, po kampanii wrześniowej, od Bydgoszczy do Lublina, jako plutonowy wrócił do Zamościa, w XII 1939 zaprzysiężony, ps. "Kabel", prowadził przy ul. Wiśniowej 22 nasłuch radiowy i organizował łączność, został oficerem łączności, był kasjerem w 'Społem". Po wsypie "Rusta", od 1942 w terenie obwodu (oficer łącznikowy obwodu, od 1943 Oddziału Dywersji Bojowej), a od VII 1944 dowódca 2 komp. szturmowej 1 bat. 9 p.p. Leg. AK.
Wkroczył do Zamościa i poprowadził defiladę w wyzwolonym Zamościu przed delegatem rządu londyńskiego. Po rozbrojeniu AK zamieszkał przy ul. Szwedzkiej, 12 VIII 1944 aresztowany (podziemia Banku) i wywieziony w głąb Rosji, wrócił do Zamościa po 3 latach i 3 miesiącach (1947). Wobec gróźb, wyjechał, ciężko chorował, zm. 11 X w Łódzkiem. Odznaczony orderem Virtuti Militari V kl. W elewacji kościoła św. Krzyża jest poświęcona jemu tablica (1997).