Powstała w 1976 (ul. Kilińskiego 81), prowadziła działalność w oparciu o 2 zakłady mleczarskie w Zamościu i Łaszczowie, które kierowały oddziałami produkcyjnymi w w Zamościu, Szczebrzeszynie, Żółkiewce, Tarnogrodzie, Komarowie, Tomaszowie, Łaszczowie, Hrubieszowie i Jarosławcu. W 1979 skupiła od 45,5 tys. rolników 200 ml. litrów mleka (nadwyżki kierowano poza województwo). Oddziały produkowały m.in. 7 gatunków sera (Zamojski, Tylżycki, Warmiński, Puławski, Myśliwski, Liliput,  Gryficki). Z końcem 1980 rozwiązana a majątek podzielono między powstałe na jej bazie Wojew. Związek Spółdzielni Mleczarskich i siedem spółdzielni okręgowych (zamiast dawnych zakładów). WZSM po 1990 zlikwidowany.