W 1946-49 czynny WKS przy 8 p.p. (piłkarze). Z powrotem szkoły lotniczej w 1950 powstał nowy WKS, wielosekcyjny. Po dwóch latach (odgórna reorganizacja) nadal był WKS, ale jako Wojskowe Koło Sportowe nr 2 "Lotnik", od jesieni 1952 KS Zamość, od 1954 GWKS (aż 18 sekcji),  następnie "Technik" (osobne hasło).