Osobne hasła: WRZESIEŃ 1939, OKUPACJA HITLEROWSKA 1939-1944, WYZWOLENIE, ROTUNDA, ZAGŁADA ŻYDÓW.