W okresie istnienia województwa pracowało 10 wojewodów, a najdłużej tę funkcję piastował Stanisław Juraszek. Kolejni wojewodowie zamojscy:

VI 1975 IV 1976   Tadeusz Dmyterko (ur. 1930)
IV 1976 II 1981   Stanisław Juraszek (ur. 1931)
III 1981 IV 1983   Stanisław Peterwas (ur. 1937)
VI 1983 II 1986   Marian Wysocki (1938-2017)
VI 1986 VII 1990   Bolesław Didyk (1933-1991)
VII 1990 V 1992   Janusz Różycki (1953-2005)
VI 1992 I 1994   Marcin Zamoyski (ur. 1947)
III 1994 IV 1995   Stanisław Roczkowski (ur. 1953)
V 1995 XII 1997   Stanisław Rapa (1938-2018)
XII 1997 XII 1998   Marek Grzelaczyk (ur. 1962)
XII 1998 XII 1998   p.o.Tomasz Flis (ur. 1962)

Wicewojewodą najdłużej był Bogdan Kawałko (1990-97), pozostali wicewojewodowie: Marian Pietras (1975-83), Stanisław Juraszek (1975-76), Marian Ozimek (1975-80), Edward Drążek (1976-80), Stanisław Peterwas (1980-81), Stanisław Majewski (1981-83), Bolesław Didyk (1982-86), Stanisław Binięda (1983-90), Waldemar Gorczyca (1984-90), Jerzy Pasieka (1986-90). Też: Urząd Wojewódzki.


 * T. Dmyterko zasłynął z wprowadzenia patroli milicyjnych w czasie rozruchów radomskich i rządów mocnej ręki.
 * Z pierwszych wicewojewodów Marian Ozimek był później prezesem WK ZSL (do 1983), później w NK (kierownik Wydziału), następnie w Ministerstwie Współpracy Gospod. z Zagranicą, był konsulem ds handlu w Kijowie i Lwowie, od 1994 w Ostravie, w międzyczasie wiceprezesem Polskiego Funduszu Emerytalnego i Agencji Rozwoju Gospodarczego, Marian Pietras z-cą dyr. Zakładów Tytoniowych w Lublinie, Edward Drążek Wojew. Spółdzielni Mieszkaniowej, później wyjechał do Nowego Sącza
 * O stanowisko pierwszego wojewody III RP z Różyckim kandydował poseł Stanisław Majdański, senator Janusz Woźnica nie przyjął kandydowania.