Ur. pod Humaniem na Kijowszczyźnie, syn Feliksa zamojskiego lekarza. Ukończył zamojskie gimnazjum (1928), studiował medycynę i prawo (nie ukończył). Do Zamościa przybył w 1937 z Włodawy, gdzie prowadził kino. W 1940 założył (początkowo ze wspólnikami) firmę "Artykuły Fotograficzne i Fotolaboratorium - "Fotocentrala" (ul. Żeromskiego 10), świadczącą usługi dla Niemców i pracując jednocześnie dla AK, zatrudniającą kilkunastu młodych ludzi, chroniąc ich przed wywozem na roboty (niestety, w obawie przed NKWD i UB zniszczono). Pod koniec 1944 zorganizował przyjęcie dla lotników amerykańskich, przymusowo przebywających w Zamościu. Później przeniósł się na ul. Staszica. Był inspektorem filmu polskiego. W 1952 fotolaboratorium przeniesiono na Nowe Miasto, 1953 władze zamknęły jego zakład włączony do Spółdzielni Fotograficznej.
Pracował w różnych instytucjach, a w 1962 wyjechał do Łodzi. Tam m.in. próbował założyć Tow. Miłośników Zamościa. Po wojnie był m.in. wiceprezesem zamojskiego Klubu Motocyklowego (1948). Przyjaźnił się z Mieczysławem Foggiem (odwiedził zakład).