Do Zamościa przybył przed wojną. Aresztowany po odprawieniu nabożeństwa Trzeciomajowego w Horyszowie, po fałszywym oskarżeniu przez tamtejszych Ukraińców. Rozstrzelany 8 VII na Rotundzie, od 2000 pamiątkowa tablica w kościele św. Mikołaja.