Ur. w Kurowie. Pracował w Zamościu jako wikary kolegiacki (1861-63). Był naczelnikiem powstańczym Zamościa w 1863. Później wieloletnim proboszczem w Mełgwi, a w 1873 kanonikiem kolegiackim, następnie rektorem Seminarium Duchownego. Pochowany w Lublinie.