Ur. na Podtopolu w Zamościu, ukończył szkołę rzemieślniczą - majster stolarski (grał tam na trąbce), krótko pracował w warszawskich tramwajach. Od 1926 w wojsku, w 1929 został zawodowym muzykiem kolejno w pułkach ułanów, strzelców i najdłużej w p. szwoleżerów, a od 1938 dyrygentem (po kursie dyrygentów wojskowych). Walczył w Ruchu Oporu (odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari), był stolarzem w fabryce Zipsera. Po wojnie wrócił do wojska (kapelmistrz w pułku hrubieszowskim, później w orkiestrze dywizyjnej). Od 1947 pracował w ZFM, gdzie w 1949 założył orkiestrę dętą z którą pracował przeszło 30 lat. Od 1958 uczył w Technikum Elektrycznym, a w 1959-70 gry na instrumentach dętych w szkole muzycznej. Prowadził też zespoły kolejowe, szkolne, m.in. podobną orkiestrę w Gimnazjum Mechanicznym.