Ur. w Tomaszowie, ukończył I LO w Zamościu (1989) i historię na UMCS (1995), obronił pracę doktorską (2000), przygotowuje habilitację, ponadto odbył studia podyplomowe (rynek kapitałowy, systemy informatyczne). Od 2006 wykładowca zamojskiej Państw. Wyższej Szkole Zawodowej. Współpracuje z UMCS i WSH-E. Zajmuje się historią gospodarczą i stosunkami polsko-ukraińskimi w XVII w., autor wysoko ocenionych podręczników akademickich m.in. Powszechna Historia gospodarcza (Warszawa 2004) i Historia gospodarcza - zarys powszechny (Warszawa 2007) liczących 424 i 520 s. oraz wielu artykułów. Mieszka w Zamościu.