Organ Stowarzyszenia Obrony Wolności Sumienia w Polsce, dwumiesięcznik (1933-34), miesięcznik (1935), wyd. i red. Antoni Żbikowski. Redakcję miał najpierw w Tomaszowie (1933), od 5 V 1934 w Zamościu (ul. Żeromskiego 13, potem ul. Kościuszki 9), z filiami w Warszawie, ...USA i Brazylii. Liczył 24 do 36 s. małego formatu 23,5x15,5 cm, z ilustrowanymi dodatkami, ukazywał się w nakładzie 1-1,5 tys. egz., tłoczony w drukarni powiatowej w Zamościu. Wydano dwa tomiki biblioteczki "Wolności Sumienia".


 * W artykule Nasze hasła, żądano: ustawowego wprowadzenia świeckich urzędów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, sądownictwa państwowego w sprawach rozwodów, zakładania cmentarzy z krematoriami, nauczania religii w duchu tolerancji dla wszystkich wyznań, wolności sumienia w sprawach legalizacji nowych wyznań, zniesienie przysięgi religijnej w sądzie.
 * W ramach biblioteczki "Wolności Sumienia": W. Miklaszewski, Czarownica. Sztuka współczesna w 2-ch aktach. Warszawa-Zamość 1935, nakł. Stowarzyszenia Obrony Wolności Sumienia w Polsce, ss. 48.