Podczas walk z siłami ukraińskimi dla ulokowanej w Lublinie 39 eskadry wywiadowczej (francuscy piloci i samoloty), urządzono w Zamościu lądowisko ze stacją paliwową. 16 V 1919 doszło do historycznego, acz dość przypadkowego i jedynego w krótkiej kampanii lądowania w Zamościu.
Po wojnie przez pewien czas stacjonowali tu lotnicy radzieccy 15 samodz. Zapas. Pułku Lotniczego przeszkalającego personelu z mobilizacji. Z nadejściem roztopów pułk przeniesiono do Radomia. W 1944 doszło do zderzenia dwu Jaków-42 - mogiła przy ul. Św. Piątka nad Łabuńką.
W Zamościu umieszczono siedzibę powstałego 31 X 1944 Dowództwa Lotnictwa WP z gen. dyw. Fiodorem Połyninem na czele (w styczniu przeniesione do Pruszkowa). Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z tego samego dnia,
W XII 1944 - 22 III 1945 ulokowano w Mokrem Centralną Szkołę Lotniczą, która, przeniesiona została do Dęblina (samoloty szkolne UT-2).
W Mokrem pod Zamościem stacjonowały sformowane na bazie Armii Czerwonej trzy pułki lotnicze. W każdym z nich ścisłe dowództwo należało do Rosjan (na ich czele stali: mjr Kozakow, mjr Tarasow, ppłk Płaksij). W niektórych opracowaniach w nazwach dodatkowo wszystkie jako "samodzielny".
 - 13 samodzielny pułk lotn. transportowego, sformowany na terenie ZSRR,  5 XI 1944  przeniesiony do Mokrego (też Jarosławiec), po kilku miesiącach na Mokotów. w XII 33 pilotów i 11 nawigatorów, samoloty Po-2 przystosowane do transportu.
 - 17 pułk lotn. łącznikowego - od XI 1944 stacjonował krótko w Chyży, następnie w Mokrem, a już  25 I 1945 przeniesiony pod Warszawę, etat przewidywał 32 samoloty, gł szturmowe Ił-2 i bombowe Pe-2.
 - 15 zapasowy pułk lotn., utworzony w Kluczewce, a 26 XI przeniesiony do Mokrego, 1 XII liczył 400 osób, w III 1945 przeniesiony pod Radom. na stanie myśliwskie Jak-1, Jak-7, Jak-9, bombowe Pe-2, szturmowe Ił-2, transportowe C-47, Szcze-2, Li-2, szkolne Po-2, UT-2.
W I 1945 w Mokrem stacjonowała też przynależna sztabowi Dowództwa Lotniczego WP - 2 Eskadra Lotnicza (m.in. myśliwskie Jak-9).