Wieś między Kalinowicami i Jatutowem. Dawna własność klarysek, potem szarytek i szpitala szczebrzeskiego, na przełomie XIX/XX Kwiatkowskiego (140 mieszkańców). Najliczniej występującymi rodzinami byli tu Dziubowie, Szarafinowie, Gwiazdowscy, Pysiowie i Wielgusiakowie (pocz. wieku).