Dawny folwark kolegiacki (od XVII w.) i wieś przyległa do wsch. granicy miasta, za Majdanem, w 1918 częściowo do niego włączona. Rozciągała się między Majdanem i Szopinkiem, od torów przy ob. ciepłowni w kierunku płn. do Czarnego Potoku na długości ok. 2,8 km i szer. od 100 do 400 m. W XIX w. były tam koszary, kwatermistrzostwo, przebudowane w 1877 na fabrykę zapałek (wkrótce spłonęła). W 1886 stanął tam wielki młyn, browar i cegielnia. Pod koniec XIX w. miała ok. 200 mieszkańców, a wieś i folwark należały do Rosjanina Siergiejewa. W 1900 spłonęło 15 gospodarstw. W 1919 folwark poduchowny od Lubowji Zacharowowej, Wólkę liczącą 127 morgów nabyli Kazimierz i Stanisław Dziubowie oraz Aleksander, Piotr i Władysław Jabłońscy, a sprzedali w 1938. W  dokumentach nazwana też Folwarkiem Poduchownym. W l. 20. na planach w jej miejscu widnieje ...Wólka Miejska.