Ur. na Podolu. W Zamościu od 1910. Początkowo prowadził magazyn konfekcji męskiej. Właściciel pierwszorzędnej restauracji przy hotelu "Victoria" (do pocz. l. 20.). Wybierany do zarządów Stow. Kupców Polskich (1929) i Stow. Właścicieli Nieruchomości (1930), był też z-cą radnego RM. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).