Za najstarszy i najpopularniejszy widok Zamościa - uchodzi tzw. Plan Brauna, który jest właściwie planem aksonometrycznym. Pierwszy widok dawnego Zamościa, malowanego z „lotu ptaka”, pochodzi z ok. 1662. Jest nim tzw. obraz bukowiński.
Miasto położone na nieznacznie zróżnicowanym wysokościowo terenie przedstawiane było więc jako horyzontalna, rozległa panorama, zazwyczaj od strony południowej (płaski teren zalewowy). Te widoki z zewnątrz, zwłaszcza z czasów twierdzy. przedstawiono jako panoramy historyczne Zamościa.
Z braku naturalnego punktu widokowego najlepiej służą do ukazania miasta balkony wieży ratuszowej i katedralnej. Dzwonnicę katedralną wykorzystywali do swych obrazów J. Lelewel i M. Zaleski. a już od k. XIX w. fotografowie. Taki widok na rynek z ratuszem, spopularyzowany na najstarszych pocztówkach obejmuje ok. 1/3 Starego Miasta i tereny na północny wschód od miasta. Przedstawianiu miasta we wszystkich kierunkach służy wieża ratuszowa. W 1967 J. Duda wykonał takie unikalne w ikonografii zamojskiej zdjęcia z jej najwyższego możliwego miejsca (negatywy w zb. Archiwum Państwowego). Sporadycznie powstawały zdjęcia miasta z dzwonnicy kościoła św. Mikołaja i najwyższego piętra Domu Centralnego.
Współcześnie nie wykorzystane zostały dotąd do fotografii miasta kominy przemysłowo-ciepłownicze, a także centralna część położonego na wyniesieniu szpitala Jana Pawła II. Bardziej rozległe widoki oferuje fotografia lotnicza, pierwszy raz wykonana w 1927. 8 X 1944 Amerykanie do celów wojskowych sporządzono, odkryte dopiero niedawno topograficzne zdjęcie miasta. Obydwa przedsięwzięcia stanowią niezwykle cenne źródło dla badań nad dziejami przestrzennymi miasta. Nowe, niewyobrażalne nie tak jeszcze dawno możliwości otworzyły dostępne w Internecie satelitarne mapy google, a indywidualnie - upowszechnienie się urządzeń typu dron.