Ur. w Hrubieszowie, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (1955), początkowo w uczył w Technikum w Białymstoku, Zamościu od 1959, ponad czterdzieści lat uczył w szkołach ekonomicznych (1959-2001), wicedyrektor (1982-84), w 1987-92 dyrektor zespołu szkół ekonomicznych. W 1987-92 był również członkiem Rady Nadzorczej PSS "Robotnik", W 1994 został radnym miejskim. W 1987 przewodniczył miejskiej komisji ds referendum.