Współzałożyciel i długoletni czł. Zarządu Stow. Zamojska Rodzina Katyńska, czł. Zarządu Inspektoratu Zamojskiego WiN.