W 1988 powstała I-sza wypożyczalnia wideo "Rambo" (Dariusz Drzewiecki), a wkrótce potem wydano 7 kolejnych licencji. Na pocz. l. 90. ich liczba wzrosła do 12, w 2002 - 6.