W Zamościu najczęściej wieją wiatry zachodnie oraz południowo- i północno-zachodnie, średnia prędkość 3,0 m/sek. (najsilniejsze - 3,9 - w w styczniu i październiku, najspokojniejsze - 2,3 - w lipcu i sierpniu). Znaczna część prędkości wiatrów jednak pow. 5 m/sek. Oznacza to efektywniejsze przewietrzanie miasta. W 1995 średnia roczna prędkość wyniosła 3,0, a rok później 2,2 m/s. Rzadko jednak obserwowany jest udział ciszy.
Wbrew temu, jak subiektywnie zaobserwowano niegdyś, Zamość charakteryzować mają nie potwierdzone badaniami zamiatające ulice nagminnie panujące wiatry południowo-wschodnie.

Wg: weatherspark-com (1980-2016) w km/godz.

 styczeń

 19,2

 maj

 14,2

 wrzesień

  14,8

 luty

 18,7

 czerwiec

13,8

 październik

   16,4

 marzec

  18,2

 lipiec

 13,3

 listopad

   17,6

 kwiecień

  15,9

 sierpień

 13,2

 grudzień

 18,5

 

 


 * Kierunki wiatrów w Zamościu (%): pn. 11, pn-wsch. 10, wsch. 14, pd-wsch. 9, pd. 6, pd-zach. 13, zach. 16,5, pn-zach. 15; kierunki dominujące (suma sąsiednich kierunków): zach. - 44,5, pn. - 36, wsch. - 33, pd. - 28.
 * Kanclerz Jan Zamoyski wiatry od sąsiedztwa narodów zwykł nazywać: południowy Węgrzynem, północny Moskwicinem, wschodni Turczynem, zachodni Niemcem.