Był w Zamościu czterokrotnie, 21 XI 1990 gdy spotkał się mieszkańcami miasta w hali sportowej i przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta (w głosowaniu 24 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujących) oraz otrzymał od działaczy "S" siekierkę, która nawiązywała do słynnego hasła przedwyborczego, Będę jeździł z siekierą po kraju i ciął złodziei. 21 X 1995 jako prezydent RP uczestniczył w wiecu przedwyborczym na Rynku Wielkim i mszy św. w Katedrze (śniadanie w Infułatce) oraz spotkaniu ze związkowcami w "Consulatus", 14 VI 2000 był z wykładem na WSZiA (wyd. drukiem), a 22 V 2018 w spotkał się z mieszkańcami miasta w CKF.


 * W powołanym 10 X 1990 Sztab Wyborczy prezydentury Lecha Wałęsy w wojew. Zamojskim: Bolesław Sobieszczański - ŚZAK, Jan Grygiel - ŚZAK, Jerzy Matuszewski - NSZZ Śolidarność, Marek Splewiński - NSZZ Śolidarność, Marek Grzelaczyk - PC (koordynator), Tadeusz Kuncewicz - Zw. b. Więźniów Politycznych, Tadeusz Ostrowski - Zw. b. Więźniów Politycznych, Zbigniew Steller - Zw. Sybiraków, Zbigniew Kruk - Zw. Sybiraków, Wiesław Huk - Porozumienie Obywatelskie Wojew. Zamojskiego, Józef Madał - - Porozumienie Obywatelskie Wojew. Zamojskiego, Franciszek Sagan - NSZZ Solidarność Sekcja Nauczycielska, Witold Mil - przew Sejmiku Samorządowego, Adam Kułaj - z-ca kuratora, Zbigniew Tracichleb - czł. Kraj. Komisji NSZZ "S", Ryszard Piasecki - lekarz wojew., Jerzy Zacharow - radny RM, Jacek Juszczak radny RM oraz pięć osób z Biłgoraja, Hrubieszowa i Tomaszowa. Po wyborach w 1995 Wojew. Sztab L. Wałęsy przekształcił się Radę Wojewódzką Ruchu "Solidarni w Wyborach" - przewodniczący Ryszard Wichorowski.