Pochodził z Białostockiego (Folwark Dylwicki), po wojnie znalazł się w Zamościu, osierocony mieszkał w domu dziecka (1952-56), nie ukończył zamojskiego PLSP (matura w Jarosławiu). Ukończył krakowską ASP, w 1960 osiadł w Zamościu (podawany też 1964). Od 1968 pracował w BWA, od 1969 kierownik Delegatury, w 1975-78 dyrektor. Wcześniej od IX 1965 pracownikiem PDK, później w PKZ (1978-79), PLSP (1979-82) i MDK (1982-84). Uczestniczył w wystawach środowiskowych.
Był twórcą "syntetyzujących" pejzaży, portretów, o uproszczonej formie, charakteryzujących się impastową materią i zdecydowanymi pociągnięciami pędzla. Frapował go pejzaż nastrój.. Uczestniczył w wystawach zbiorowych, w Zamościu pierwszy raz w 1969 (PDK), w 1976 w Białymstoku, Lublinie i Łucku. Wyróżniony w konkursie na plakat (1962) i malarskim we Wrocławiu (1964). Komisarz plenerów malarskich.
W l. 80. na łamach "Tygodnika Zamojskiego" recenzował miejscowe wydarzenia plastyczne ("Biesiady z muzami"), autor wstępów do katalogów (m.in. Zamość w malarstwie, 1983), odczytów. Od 1965 przez wiele lat współpracował z MTA jako scenograf, autor kostiumów (m.in. Burza, Złoty lis). Mieszkał na Podkarpiu (nr 28). Spoczął na cmentarzu przy ul. Bołtucia.


 * Na wystawie Grupy Zamojskiej w 1977 przedstawił oleje: Kamieniołomy zimą, Wzgórze czarnego kamienia, Pejzaż z okolic Zamościa I i II, Zosia we wnętrzu, Studium wierzby, na słynną aukcję w 1986 przekazał Zaułek zamojski.