Powstała w IV 1949 w związku z reorganizacją sportu i przejęcia klubów przez zrzeszenia. „Sparta” weszła do Zrzeszenia „Unia”. W 1949 działała jeszcze jako ZKS „Unia-Sparta”, od następnego już tylko „Unia”, do pocz. 1956, gdy przywrócono przedwojenną nazwę „Hetman”. Obok najpopularniejszej piłki nożnej, w 1954 - II m. w wojew., 1954 - III m., uprawiano szachy, tenis stołowy i boks, potem narciarze i strzelcy, później koszykówka, a w 1953-55 lekkoatletykę, z najwybitniejszą Barbarą Basińska.  


  * „Unia” skupiała sport m.in. w przemyśle drzewnym, leśnym, chemicznym i cukrowniczym. Do zrzeszenia obok "Hetmana" należał m.in. „Ruch” Chorzów.