Znajdowała się we wschodniej części przedmieścia Zamościa, zapisywana także Hrubieszowska alias Kozacka. Wzmiankowana w 1656 i 1659. W 1696 liczyła 39 posesji. Najwięcej na przedmieściach, aż 2/3 stanowiły domy (21) i tylko 5 chałup, 6 lepianek oraz 2 folwarki. Występuje jeszcze w 1770 (63) i 1780.