Ulica w północno-wschodniej części przedmieścia. W 1696 posiadała tylko 18 nieruchomości - 15 lepianek, folwark, ogród i pusty grunt. W 1770 - 23 nieruchomości. Przestała istnieć po kasacie dawnych przedmieść.