Powstała ok. 1925 na "tyłach" ul. Młyńskiej (Nowe Miasto) w ramach parcelacji gruntów, 130 m, gruntowa, nadal zachowuje swój pierwotny charakter. W 1937 zamieszkała przez 28 osób.