W 1591 przecznica bez nazwy na Starym Mieście. Na pocz. XIX w. jej część płn. nazywana była Placem Ormiańskim. Przed ostatnią wojną najpierw nazwana Ormiańską i dopiero w 1935 obecną nazwą (podczas okupacji Griechenstrasse). W 1937 zamieszkała przez 18 osób. Przebudowana ze środków unijnych w 2006 i 2021.