Powstała w 1927 - boczna ul. Żdanowskiej, krótka, tylko kilkanaście posesji. W 1937 zamieszkała przez 131 osób, w 1/3 żydowskiego pochodzenia. Uicy tej poświęcono wiersz (J. J. Moja ulica - "Tygodnik Zamojski" z 1944 nr 2-3).
Wyróżniające się dawne domy:
Nr 1 – drewn., parter. z mieszk. poddaszem, 1932-35 (proj. B. Sokołowski), Fasonowie, po wojnie Mazurkowie, naczółkowy wysoki dach, wystawka szeroka 4-osiowa, z balkonami, szalowany, w narożach „pilastry”.
Nr 3 – drewn., parterowy, ok. 1930, Piwowarscy, wysoki dwuspadowy dach, szalowany.
Nr 4 – drewn., parter. z mieszk. poddaszem, 1933-34, Serediukowie, później Hamerscy, naczółkowy dach, ganek oszklony, d. z balkonem, szeroka 4-osiowa wystawka, szalowany.
Nr 7 – drewn., parter. z mieszk. poddaszem, 1930-32 (E. Kranz), Brondwajnowie, później Pyrowie, naczólkowy wys, dach, fasada 6-osiowa, wystawka szer. 2-osiowa, z wydatnym okapem na 3 kroksztynach i balkon balustradą kratową, w szczycie wschodzące słońce, w połaciach szczytowych małe lukarny, wejście z mur. przedprożem, szalowany.
Nr 8 – mur., parter. z mieszk. poddaszem, 1930, Wójtowiczowie, później Podolakowie, naczółkowy dach, elewacje o podziałach ramowych, gzyms, facjata ujęta pilastrami, z balkonem, ławy podokienne.
Nr 10 – mur.., parter. z mieszk. poddaszem, 1933, Aleksander Boba, później Kuczyńscy, naczółkowy dach ze szczycikami, gzyms, narożne pilastry, ganek z 2 kolumnami, balkonem z żeliwną balustradą, 1=osiowa facjata ujęta spływami i słupkami, gzyms, lizeny.
Nr 13 – mur., parter. z mieszk. poddaszem, 1929, rozbud. 1934 (T. Zaremba), Rybowie, od 1932 Stanisławkowie, mansardowy dach, gzyms, nad wejściem ujętym pilastrami balkon na 4 parzystych filarach, facjata o wykroju kotarowym i sterczyna, także tylna i boczne facjaty i wgłębne lukarny. W domu tym mieszkał cukiernik R. Ładyński i malarka K. Bronicka


W kartofliska tu niegdyś biegła wąska ścieżka.
Kupy śmieci leżały - nikt tutaj nie mieszkał.
Dzisiaj - dom i domeczek, chałupy i wille,
Tutaj blachą do kryty, dachówką, tam gontem.
Tyle ludzkich pomysłów - po co stylów tyle.
Ach przecież się nie robi komórek od frontu!
Ten dom znów z filarami, a drugi z wieżyczką.
Na jednym dach płaski, na drugim dach stromy.
Dlaczegoś dopuściła do tego uliczko?
Trzeba było budować tylko szklane domy!