Posiada XVII-wieczną genezę (łączyła Chyżę i Płoskie), później w zaniku, przed wojną polna droga do Niedzielisk. Od 1934 wyznacza fragment północnej granicy miasta, wybudowano przy niej cegielnię, nazywana była ul. Pod Hyżą. Obecną nazwę otrzymała w 1960, do  końca l. 70. najdłuższa w mieście, nadal częściowo gruntowa. Powstał przy niej cmentarz komunalny.