Był jego pełnomocnikiem w sprawach budowy Zamościa, pierwszy komendant garnizonu zamojskiego, do 1601 dowodził oddziałem piechoty węgierskiej (50 hajduków), starosta chełmski. W 1589 kupił dom przy ul. Żeromskiego i w 1590 w Rynku Solnym, a w 1605 po Wojciechu Wnuku dom w Rynku Wielkim (narożny przy ul. Grodzkiej).