6 VIII 1925 powstała Powiatowa Kasa Chorych, po ich scaleniu od 1 I 1932 Oddział Okręgowej Kasy Chorych (także w Lublinie i Siedlcach). obejmując działalnością 5 powiatów (ul. Orlicz-Dreszera 34) i 3341 ubezpieczonych. W 1933 należało do niej 4758 zamościan. 1 I 1934 przekształcona została w Ubezpieczalnię Społeczną. , dodatkowo z Chełmem i Włodawa. Pierwszym dyrektorem był Aleksander Bykowski, a lekarzem naczelnym Bolesław Modzelewski. W XII 1938 - obejmowała 3586 zakladów pracy i 14.768 zatrudnionych.
W 1930 przy ul. Partyzantów 5 wzniesiono nowoczesny gmach Kasy (Ubezpieczalnia). Mieścił się przy niej m.in. zakład kąpieli leczniczych. W czasie okupacji parter i I piętro zajął Arbeitsamt, po wojnie całość zajęły sowieckie wojska lotnicze, a US do VI 1946 mieściła się w pałacu (16 pokoi) - 3 rentgeny, diatermie, solluxy, kwarcówki. W 1947 stary gmach odremontowano (sprowadzono m.in. czeski aparat rentgenowski).
W 1949 zatrudniała lekarzy 32, personelu pomocniczego 59, obejmowała 24 tys. ubezpieczonych rodzin (62 tys. osób), 1700 zakładów pracy, posiadała 7 samochodów. Przez cały powojenny okres dyrektorem US był Wacław Andrzejewski, a lekarzem naczelnym Jan Cieślak. W 1950 przekształcona została w Oddział Obwodowy  Zakładu Lecznictwa Pracowniczego. Przy ul. Sienkiewicza 10 do 1955 znajdował się Oddział Obwodowy ZUS (później do 1990 Dom Partii).
W budynku ubezpieczalni umieszczono wydział zdrowia (kier. Henryk Szymański) i przychodnię (kier. Mieczysław Dziubiński), a w oficynie protezownię (kier. Jerzy Kaczurba). W 1999 leczyło się w niej 20 tys. pacjentów, 5 lekarzy ogólnych i kilkunastu specjalistów. Też osobne hasło: ZUS.