Ur. w Biłgorajskiem, ukończyła zamojskie PLSP (1948) i Studium Nauczycielskie (1954). Od 1950 kierowała Poradnią Samokształceniową przy Wydziale Oświaty w Zamościu, potem przez wiele lat uczyła w szkołach ekonomicznych, także w I LO, pracowała też w Ośrodku Krzewienia Kultury Plastycznej Dzieci.